هرهفته دو سئوال را به مشارکت می گذاریم نظرات شما از طریق ثبت نظر در قسمت پایین همین پست  یا به آدرس dashti620@gmail.comدر چاپ بعدی کتاب لحاظ خواهد شد. 

هفته بیست و نهم قدم پنج

سئوالات هجده و نوزده

 

 

18ـ چگونه تمرین اصل روحانی شهامت در این قدم، بر روی کل بهبودی من تاثیر خواهد گذاشت؟

بدون شهامت تغییر کردن غیرممکن است. کنار گذاشتن شهامت یعنی بها دادن به ترس‌ها و ترس‌هایی که یک عمر برای من رفتار از روی اجبار و عادت همراه داشت من با شهامت پا روی ترس‌ها می‌گذارم. شهامت موجب می‌شود که به نقاط تاریک وجودم دست یابم و با تمرکز روی آنها به سمت روشنی حرکت کنم. با شهامت به آنچه که خداوند برایم در نظر گرفته نزدیک‌تر خواهم شد و محکم‌تر بر قسمت‌های دیگر بهبودی گام برمی‌دارم و در نهایت به سوی بیداری روحانی حرکت می‌کنم.

19ـ آیا زمان و مکانی برای کار کردن قدم پنجم انتخاب کرده‌ام؟ کی
و کجا؟

بله، چون تمایل برای کار کردن قدم پنجم را دارم هر جا که باشد من آماده‌ام که اصل روحانی شهامت را به کار ببندم.

بعد از یک هفته پاسخ سئوالات از روی سایت برداشته می شود به کتاب مراجعه شود ویرایش جدید کتاب قدم چاپ ششم موسسه فرهنگی حامی 88340517-02188340516