کتاب دوم                               

((چند نکته ناب ))     

مجتبی دشتی

/1350تهران

/1389 

ناشر:انتشارات زهره وند

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به پدرم و روح پدر بزرگم که مرا پشت به پشت به آدم صفی اله که پدر همه ماست پیوند می زنند.


کتاب نکته های  ناب از جملاتی تاثیر گذار و ساده بی آلایش در دو بخش تهیه و تنظیم گریده

بخش اول کلمات قصار بزرگان دین ، اندیشمندان و رهبران سیاسی و همچین مطالبی از مولف است

و در بخش دوم چند دعای ساده و قابل درک برای همه ،که تراوشات ذهنی مولف می باشد

سخن های شیوا و بلیغ از همان بدو تاریخ بشری تا عصر حاضر زمانی که در جایگاه  و شرایط خاص خود بیان یا استماع گردیده تاثیرات شگرف و تحول عظیم در زندگی آدمی ایجاد نموده

ندا و جمله ای  که ناصرخسرو در خواب از هاتفی شنید زندگی اش را دگرگون ساخت و آتش عشق وشناخت را در او شعله ور نمود یا جمله ای از کتاب آسمانی قرآن ایاز رهزن را به خودآورد و هزاران جمله و نکته ناب دیگر ............

سخن ناب و برگزیده اهل معرفت ، دانشمندان نویسندگان همچون نگینی بر تارک تاریخ خوش درخشیده  و همواره چراغی در کوره راههای زندگی و تاریکی ها ، هادی و ملجای همه انسانها بوده است بسیاری از ما در کودکی ، نوجوانی  ، بزرگسالی از زبان پدران ، معلمان و استادان خود سخنانی شنیده ایم که هنوز آنها را به خاطرداریم و در محاوره ها ،نصایح و پیشنهاداتمان به دیگران آن رانقل قول کرده ایم بعضی از آن جملات آنقدر تاثیر گذار بوده اند که آنها را یک اصل مسلم در زندگی پذیرفته ایم . در مقاطعی که قدرت تصمیم گیری نداشتیم و بین چند راه پیشنهادی ذهن مستا صل بودیم یا اوقاتی که امیدمان را از دست داده بودیم و در یاس وانزوا قرار گرفته بودیم و یا درونمان از ایمان تهی شده بود و ترس سراسر وجودمان را گرفته بود یا زمان هایی که افسرده بودیم یا شجاعت و یارای بیان احساسات و عقایدمان را نداشتیم و یا نمی دانستیم که عشق واقعی مان را چطور بروز دهیم و از چه شیوه گفتاری استفاده نماییم و یا در اهدافمان کمرنگ ظاهر شدیم و همچنین رنج ، حرص ، حسد، تنهایی ، خشم و شکست گریبانمان را گرفته بود تنها نیازمند یک جمله بودیم تا از بن بست رها گردیم . خیلی ها هم از این کلمات قصار و جملات ناب آگاهی داشتند و با بسنده کردن به آنها مشکلاتشان  را به راحتی حل نموده اند پس به شما هم توصیه و پیشنهاد می کنیم که در رابطه سخنان بزرگان دقت  نظر وتامل لحاظ نمائیدتا مسیری راکه بعنوان تجربه در قالب جملات برایمان به یادگار گذاشته اند راه گشای زندگی مان گردد تا در نهایت به رشد وشکوفایی معنوی عاطفی ومالی مان منجر گردد.                               انشاءالله

                                                                  مجتبی دشتی 

((درون برکه زندگی همانند ماهیانی هستیم که خداوند با قلاب حوادث ما را امتحان و صید می کند برنده کسی است که در مقابل خواست او تقلای زیادی نکند ))        *لیزا*

 

                                         

 سوتک!                                                                     

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی دم گرم و چموشش را در گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سلزد بدین سان بشکندهر دم سکوت مرگبارم را                                           ((دکترعلی شریعتی ))

 

                                 

 

ساعتی اندیشیدن  بهتر از عمری عبادت کردن است .

                                                                ((امام علی))

هرچه بیشتر بدانی از آرامش بهتر و بیشتری برخورداری

                                                               ((مجبتی دشتی))

فقط یک چراغ هست که مرا هدایت می کند و آن چراغ تجربه است

                                                               ((پاتریک هانری))

امید همان قدر برای انسان اهمیت دارد که بال برای پرندگان   ((ویکتور هوگو ))

آرامش ابدی در ملاقات با خدا رخ می دهد پس راههای سعب العبور زندگی را هموار کن تا به سوی او پرواز کنی  .                                                          ((مجتبی دشتی ))

عشق همانند کیمیاست که مس وجود را به طلا تبدیل می کند

                                                                            ((الهی قمشه ای))

آنچه رسیدنت به آن محال است آرزو مکن                            ((امام جعفر صادق))

اشک های دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست

                                                                             ((بودا ))

راز زندگی در گل شادی نهفته است به دنبال آن نگردید خودتان شکوفه کنید

                                                                             ((مجتبی دشتی ))

موثر ترین داروخنده است

  اگرنفرت را با نفرت پاسخ دهید ، همچنان ادامه خواهد یافت فقط عشق ، فروتنی ، بخشایش و شکیبایی می توانند نفرت را ریشه کن کند

 

                                                   

                                                                            ((جی پی واسوانی))

ترس ها موریانه هایی هستند که مدام پایه های هر نوع زندگی که ما سعی در ساختنش را داریم را می بلعند                                                                    ((بیل ویلسون ))

درست اندیشیدن است که مردم را بر سر دو راهی یاری می دهد و آنان را از شک و تردید رهایی می بخشد                                                                    ((زرتشت))

شما می خواهید از راز مرگ سر درآورید اما این راز را چگونه پیدا می کنید مگر آن را در دل زندگی بجویید                                                               ((جبران خلیل جبران))

اگر ناگزیر باید زمان را در اندیشه خود با فصل ها اندازه بگیرید پس بگذارید که هرفصلی همه فصل های دیگر را در بر بگیرد و بگذارید که امروزگذشته را با یاد در برگیرد و آینده را با رغبت

 

                                                                                                        

                                                                           ((جبران خلیل جبران))

هرگز به آینده فکر نمی کنم زیرا خودش به زودی خواهد آمد

                                                                                  ((اینشتین))

افسردگی ، غم و اندوه وجود ندارد آنچه هست (اندیشه) مضطرب ، خشمناک و اندوهگین است

                                                                                                                                                                                                ((وین دایر))

 

اگربه دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد

                                                                                 ((ماروامکینز))

بخش دوم (( دعا و مراقبه ))                                      

ای محبوب !!

عشق و محبت را از هرکه درخواست کردم یا انجامی نداشت یا توقع و منت به جای گذاشت  تنها تو هستی که بی منت و توقع عشقت را نثار می کنی و از سرچشمه معرفتت همه سیراب می گردند و برایت  فرق نمی کند ، که درب کویت را می کوبد، نژاد ، ملیت ،مذهب ، جنسیت مهم نیست همه در یک کلمه بندگان تواند و تو چون پدر فرزندانت را بدون تبعیض دوست داری .  (آمین)

 

پروردگارا !!

به من بیاموز که چگونه بدون اجر و مزد به دوستانم عشق نثار کنم و خود را از آنان ارجحتر ندانم و نیز این را بدانم که باید عشقی که در وجودم نهاده ای را به رایگان در اختیار دیگران گذارم و این جاده ای دو طرفه بین عبد و معبود است باید خرج کنم تا زیادتر گردم    (آمین)

 

خدایا !!

کی پرده میان منوتو کنار می رود تا تو را عیان ببینم و با تو گفتگو کنم خدایا حائل های بین منو تو   (شهوت ، غضب ، خشم ، کینه ،ترس ، ناصداقتی و ناسپاسی ) رابردار تا بتوانم بی پرده به ملاقات تو نائل گردم .   (آمین)

 

                        

 

  خدایا !!

درونم را بهاری کن و تغییر درونی نصیبم کن تا همانند بهار طبیعت رخت پوسیده خودخواهی  و نخوت زمستان را از تن بدر کرده و لباس محبت و عشق ورزیدن را بر تن کنم.   (آمین)

ای محبوب ، ای مهربان !!

دلی  که لبریز از کینه است نابیناییست که قادر به دیدن تو حقایق نیست . مرا صبر و بردباری عطا کن تا در مقابل خشم و عصبانیتم عکس العملی که باز تابش رنجش و کینه است بروز ندهم .

عصر حاضر ،عصر ارتباطات است .گاهی اوقات یک پیامک از این کتاب می تواند دوستی را از شک و دودلی برهاند یا افکار منفی او را به مثبت ، غم ها را به شادی ، کینه ها و رنجش ها را به بخشش و گذشت ، غرور را به تواضع ، فراق را به وصال و یاس و نومیدی  را به امید مبدل کند و در نهایت پیام اصلی که آرامش درونی ست را از جانب خداوند دریافت نماید.