مدیتیشن

نمونه ای از مراقبه کلامی برگرفته ار کتاب سخن عشق نوشته مجتبی دشتی انتشارات زهره وند و موسسه حامی7-88340516

پروردگارا!

اگر درمیان آهوانم دویدن را بیاموز .

اگر در بین پرندگانم ، پریدن را بیاموز .

اگر دربین آدمیانم، عشق ورزیدن و خدمت رابیاموز.348

*******************************

خدای خوبم !

هدف های کوچک ، انگیزه و نیروی کوچک می طلبد و ما را هیچگاه بزرگ و قوی نخواهد کرد .

امروز، برای هدف های بزرگتر درخواست و طلب قدرت و شهامت بیشتری می نمایم.349

***********************

خدایا !

کمکم کن قبل از پرتاب تیر ، هدفم را مشخص کنم .350

**************************

خدایا !

ممنون که نیروی امید را در زندگی ام جاری ساختی ، اگر امید نبود هرگز بذری را نمی کاشتم و درختی را نمی نشاندم، شغلی را برنمی گزیدم ، هدفی را در ذهن ترسیم نمی کردم و شب ها از ترس نمی خفتم . با امید است که شب آرام به شوق دیدار خورشید فردا ، سر بر بالین می نهم .351

***********************

خدایا !

تو را سپاس که امروز پیروزی نصیبم شد و باز از تو ممنونم که به این درک رسیده ام که تجربه های شکستم را ، بدون چشمداشت و رایگان در اختیاردیگران می گذارم.352

**********************

معبودا !

آینده ازآن کسانی ست که امروز با امید و اخلاص ، تمام تلاش شان را بکار می گیرند و به وعده های تو ایمان دارند353

********************

خالق مهربان !

اگر رود می دانست که در ته کویر زندگی اش به پایان می رسد ، هیچگاه حرکت نمی کرد . امید به پیوستن به دریاست که او را جاری و روان نموده . یاری ام کن به امید پیوستن به دریای معرفتت در زندگی جاری گردم.354

/ 0 نظر / 18 بازدید