(( ای محبوب !

عشق و محبت را از هرکه درخواست کردم یا انجامی نداشت یا توقع و منت به جای گذاشت ، تنها تو هستی که بی منت و توقع عشقت را نثار می کنی و از سرچشمه معرفتت همه سیراب می گردند و برایت فرق نمی کند که بر در می کوبد ، نژاد ،ملیت ، جنسیت ، مهم نیست همه در یک کلمه بندگان توهستند و تو چون پدر فرزندانت را بدون تبعیض دوست داری ))7

  ((ای بخشنده مهربان !

کی پرده میان منو تو کنار می رود تا تو را عیان ببینم و با تو گفتگو کنم.

خدای من ! یاری ام کن حائل های بین منو وتو که (شهوت، غضب ، خشم ، کینه ، ترس ، ناصداقتی و ناسپاسی ) است را در خود از بین برم تا بتوانم بی پرده به ملاقات تو نائل گردم و همواره باذکرت آرام گیرم .))8

((ای یکتا ی بی همتا !

بهبودی یعنی اینکه  در حس تعادل و تناسب بودن .

زمانی که تعادل و تناسب در رفتارو اعمالم نیست ، افراط و تفریط مرا از موزون بودن  خارج می کند و از تو دور می گردم .

به من تعادل عطاء فرما ، تا موزون و متواضع آهنگ زندگی را کنار جریان رود معرفت و عشقت  بنوازم و از تو تبرک گردم ))9

((خدایا !

افرادی که شادی در وجودشان موج می زندرا در مسیر امروزه ام قراربده تا ازآن منبع فیض بهرمند گردم و از این ثروت رایگان به دیگرهمنوعانم تقدیم نمایم ودر این خیر، سود روحانی عایدم گردد.

همواره شادی را در عشق ورزیدن جستجوکنم و برای این نیاز درونی به سویش حرکت نمایم و از شادی استقبال کنم. شادی همانند تابش آفتاب که گیاهان را می نوازد ،روح تازه وزندگی در رگها جاری می سازد))10

/ 2 نظر / 5 بازدید
لیلی

سلام موفق باشید[قلب]