مراقبه

وقتی به هشیاری متعالی قدم بگذارید، این تجربه را در زندگی کسب خواهید کرد که هر مشکلی راه‌حلی معنوی دارد، شما جواب مشکل خود را در قلمرو روح خواهید یافت. خود والاتر شما، بدون توجه به شدت مشکلات در جهان مادی راه‌حل را خواهد یافت.

مشکلاتی از قبیل اعتیاد به مواد، غذا و الکل در خود والاتر شما راه‌حل دارند. با به درون خود رفتن متوجه خواهید شد که برای رهایی از درد دنیایی، در جستجوی چیزی خارج از خود برآمده‌اید. وقتی به شادی که بالاترین سطوح درونی است دست می‌یابید، نیاز و آرزوهای بیرونی تمام می‌شوند.

وقتی با آرامش و گوش کردن به بدن‌تان به توازن و تمرکز کامل برسید دیگر زیاد خوردن، بی‌حالی و کاهلی در زندگی‌تان وجود نخواهد داشت. هر مشکلی که در روابط، وضع مالی، سلامت و تصور در مورد خود داشته باشید، در خود مقدس راه‌حلی دارد. وقتی آرامش داشته و سکوت کنید. واقعاً به خدا گوش می‌دهید و از دنیا دور شده به سوی الوهیت که درون شماست پیش خواهید رفت و می‌دانید نیاز به انجام چه کاری دارید.

(وین دایر)

خدایا!

به تو اعتماد دارم و تنها با سپردن امور به دست توست که می‌توانم از پیله بیهودگی رها شوم.

شعار امروز: من به خدا و انرژی موجود در همه‌چیز اعتماد دارم.

قسمتی از کتاب فصل اول آگاهی نگاشته شده توسط مجتبی دشتی

/ 1 نظر / 57 بازدید