نمایشگاه کتاب

سه اثر جدید از مجتبی دشتی با عنوان های

شش مرحله ساده برای ترک سیگار

فصل اول آگاهی

فصل دوم آگاهی

و دیگر آثار مولف در نمایشگاه بین الملی کتاب تهران دهم تا بیستم اردیبهشت

مصلی حضرت امام خمینی (ره) - سالن شبستان - راهروی 18 - غرفه 38 انتشارات زهره وند و موسسه فرهنگی حامی تلفن مرکز پخش 02188300942

/ 0 نظر / 36 بازدید