کارکردقدمها

71ـ اگر به خاطر سوءاستفاده‌ای که از من در دوران کودکی شده در طول مدت عمرم احساس قربانی شدن می‌کرده‌ام، چه اقداماتی می‌توانم برای برگشت تمامیت معنوی خود بکنم؟ آیا خداوند می‌تواند کمک کند؟ چگونه؟

 

 بعد از یک هفته پاسخ سئوالات برداشته می شود به کتاب مراجعه شود

موسسه حامی 02188340516

/ 0 نظر / 22 بازدید