وسوسه

 راه­های پیروزی بر وسوسه:

1- مراقبت از افکار: میـدان جنگ وسوسه در افکار ما قرار دارد. به هر چیزی که فکر کنیم آن تفکر رشد پیدا می کند و به عمل نزدیک می­شود. پس بهترین راه تغییر افکار با در نظر آوردن عواقب کار است.

 ذهن ما باغچه است.  گل باید در آن کاشت. گر نکاری علف هرز در آن می روید. زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی علف است. گل بکاریم تا مجال علف هرز فراهم نشود.

2- مشارکت: حضور مرتب در جلسات، ارتباط با دوستان بهبودی، مشارکت در مورد وسوسه انگیز. وسوسه باید افشا شود.

3- مراقبت در مورد معاشرت­ها و دوستی­ها: دور شدن از شرایط وسوسه. (توپ بازی، یار بازی، زمین بازی)

4- دعا و ارتباط با نیروی برتر.

5- مطالعه و افزایش آگاهی نسبت به وسوسه و راه های نفوذ آن.

6- خویشتن داری وخویشتن پذیری

7- به تعویق انداختن مورد وسوسه

کاربرد تجربه شخصی:

وسوسه از قبل بوده است. قبل­تر به او بها می­دادیم و قدرتی و ابزاری در مقابل او نداشتیم و زندگی آشفته ای داشتیم. پیشتر در مقابل همه چیز قدرت داشتیم به جز وسوسه. وقتی در مقابل وسوسه پیروز باشید در مقابل همه چیز پیروز می­شوید.

وسوسه: لغزش یک  احتمال برابر

به تجربه ثابت شده است هرکس در دام وسوسه گرفتار شود، زندگیش آشفته می­شود و به سمت نابودی می­رود. تمام این تجربه ها و اتفاقات ما را آگاه می کند که این اشتباه را تکرار نکنیم. این درس عبرتی است برای ما. پس هوشیار باشیم و فکر نکنیم که از دیگران زرنگ­تر و باهوش­تریم!

اگر کسی در دام وسوسه گرفتار شد و لغزید و دچار خطایی شد باید ما که ادعای روحانی می­کنیم در کمال فروتنی و با محبت، نه با سرزنش که احساس شرمندگی کند، او را به راه راست برگردانیم. ما نیز ممکن است که در این دام گرفتار شویم و این را به یاد داشته باشیم که وسوسه ها به سراغ ما نیز می آیند.

از وسوسه هایی که دیگران دچار می شوند، دشوارتر نیست. هیچ وسوسه ای نیست که نتوان در مقابل آن ایستادگی کرد. پس در مقابل آن مقاومت کنیم و اطمینان داشته باشیم که خداوند نخواهد گذاشت بیش از حد توانایی خود وسوسه شویم و به ما قدرت خواهد بخشید تا بتوانیم در برابر آن مقاومت کنیم.

پس باید در برابر وسوسه مقاومت کرد و مطمئن باشیم خداوند قدرت لازم را به ما می­دهد. این وعده خدا است. او به ما نشان خواهد داد که چگونه در برابر آنها صبر و تحمل و پایداری کنیم و از وسوسه رها شویم.

 پدرام مقدم

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
کلاغ

قلمتان استوار مفید بود و سازنده[گل]