بزه کاری اطفال

از این هفته مسئله بزه کاری در اطفال را به طور مستمر با هم نقد و بررسی خواهیم کرد

مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل پیچیده اجتماعی است که دنیای امروز را شدیداً به خود مشغول داشته است.درباره ی علت افزایش بزهکاری اطفال در روزگار ما عقاید مختلفی وجود دارد.برخی آن را نتیجه سستی اعتقادات دینی و مذهبی و برخی نیز معتقد که جنگ علت اساسی ازدیاد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانات است و برخی آن را اختصاص به جوامع متمدن می دانند و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از معنویت دور شده و در نتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آورد.این عوامل ذکر شده به تنهایی نمی توانند عامل منحصر در افزایش جرایم اطفال و نوجوانان باشند بلکه تأثیر عوامل مختلف در کنار یکدیگر می توانند زمینه ساز این جرایم شوند و در این تحقیق کوشش شده با بررسی علل و عواملی که می توانند زمینه ساز گرایش اطفال به بزهکاری شوند،شناسایی و تأثیر نقش خانواده در افزایش بزهکاری اطفال بررسی شود و راه کارهایی جهت پیشگیری خانواده ها از بزهکاری اطفال و پیشنهاد رفتارهای متناسب خانواد جهت از بین بردن زمینه های مساعد ارتکاب بزهکاری ارائه شود تا شاید با اطلاع رسانی به خانواده این نهاد مهم اجتماعی و زیربنای جامعه که نقش مهم و سازنده در تربیت اطفال و نوجوانان و جلوگیری از بزهکاری آن را بر عهده دارد بتوان تا حد زیادی ارتکاب به این نوع جرایم را کاهش داد.از جمله شناخت پدیده بزهکاری و پیدایش جرایم اطفال در فصل اول و مشکلات و نابهنجاریهای موجود در خانواده و مهمترین علل بزهکاری اطفال که در فصل دوم بیشتر به آن پرداخته خواهد شد و نقشی که خانواده در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری می تواند ایفا کند در فصل سوم به آن می پردازیم.

.مجتبی دشتی نویسنده کتابهای اعتیاد شناسی

/ 0 نظر / 40 بازدید