سیگار

تاثیر زیانبار استنشاق دودسیگار محیطی بر افراد سالم

:
پژوهشگران سوئدی می‌گویند استنشاق دود سیگار دست دوم می‌تواند در طول زمان بزرگسالان سالم را به بیماری مزمن تنفسی مبتلا کند.

به گزارش یونایتدپرس مارگرت دبلیو گربیس از بیمارستان دانشگاهی ژنو و 11 همکارش علائم تنفسی را در  1661 نفر که د رطول 11 سال گذشته هرگز سیگار نکشیده بودند بررسی کردند.

نتایج بررسی این افراد غیرسیگاری  در مورد اثرات وجود دود سیگار در محیط  نشان داد که قرار گرفتن در معرض دود سیگار دیگران با بروز علائم تنفسی در آنها همراه است.

این پژوهشگران گفتند که افراد دچار تحریک‌پذیری مجاری تنفسی که مداوما د رمعرض دود سیگار دست دوم هستندبه خصوص در معرض خطر بیماری مزمن تنفسی زودرس هستند.

به گفته گربیس در گروهی از این افراد که در طول سال‌ها دچار علائم تحریک‌پذیری بیش از حد مجاری تنفسی بودند، رابطه‌ای میان علائم خس‌خس سینه، سرفه  و تنگ نفس و برونشیت مزمن وجود داشت‌، اما تنها در مورد تنگ‌‌نفس و اسنشاق دود سیگار محیطی این رابطه از لحاظ آماری قابل‌توجه بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید