هفته اول(شادی)

 

 

شادی آلام و رنجها را می پوشاند و زندگی می بخشد. شادبودنمان کارت دعوتی برای خداوند است تا از او دعوت  کنیم در جریان  زندگی مان قرار گیرد و امور زندگی مان را به  دستان  پر مهر او می سپاریم . پرواضح است  که مسرور واقعی  کسانی هستند که در خدمت به  خلق خدا همواره ساعی و کوشا هستند و برای  یک  روز خوب و سرتاسرشاد ، خدمت را در اولویت اولشان  قرار می دهند با شادی امور بهتر انجام می گیرد و اهداف زندگی  سهل الحصول ترمی گردد همواره  سعی نمائیم  که لبخند برلبانمان داشته  باشیم زیراکه نقش بستن این زیباترین  منحنی دنیا باعث جذب بهتر دیگران می شود و همچنین مسبب  انتقال آن به دیگران می باشد. در مورد شادی و خنده می توان گفت که هربار انسان دهان  به  خنده باز مینماید  ندانسته  مدتی به  عمر خود  و دیگران اضافه می نماید و در ضمن خندیدن کمک به  هضم غذا می نماید با شادی استرس های  ناشی از عوامل  بیرونی  زندگی مان  را مدیریت می نمائیم و راندمان کاری مان را افزایش می دهیم  در کنار شادبودن عشق ،محبت ودوستی هایمان فزونی و ارتقاء می یابد. در این هفته سعی می نمائیم که شادی را در زندگی مان بیشتراز قبل  دخیل  نمائیم  و به نتایج  خیره  کننده آن در زندگی مان پی ببریم . برای اینکار باید  چند نکته  را در برنامه روزانه مان بگنجانیم. ابتدای هر روز وقتی که چشم  می گشاییم از خدای مان بابت اینکه  یک مجال 24ساعته  دیگر در اختیارمان  قرار داده  تشکر و سپاسگذاری  نمائیم  و لبخند  بزنیم  و از او بخواهیم  و سعی  خودمان این  باشد  که در طول  روز خدمتی هر چند کوچک  اما از روی عشق به همنوعان خود داشته باشیم  فرق نمی کند  چه کسی باشد هرکس که  در مسیر زندگی مان قرار گرفت  آن عشق را نثارش نمائیم. در خانه ، محل کار ، مدرسه ، هنگام رفتن به محل کار ، در وسیله نقلیه ، به همکارانمان یا کار فرما ، استادان و معلمان یا شاگردان  یا فرد مسنی که  در خیابان نیاز به  کمک ما دارد. این خدمت کوچک حتی می تواند گرفتن دست  فرد مسنی  برای  عبور از خیابان باشد یا در وسیله  نقلیه عمومی  جایمان را به  آنها بدهیم  و یا آدرسی  را درست و با مهربانی و عشق به  کسی راهنمایی کنیم. از کارهای کوچک شروع  کنیم  سعی کنیم کمتر عصبانی شویم و قبل از عکس العمل های لحظه ای قدری فکر کنیم و موضوعات کوچک و کم اهمیت که موجب ناراحتی مان می شود را از خود  دور نمائیم و برای داشتن روزی شاد از خداوند  درخواست  نمائیم . و در کل این خود انسان است که انتخاب می کند که شاد باشد یا در غم و اندوه به سربرد . انتخاب با توست!

 

روز اول

بگردیم  کسی  را پیدا  کنیم تا  شادی مان را با  او سهیم  شویم  برای غم  خوردن به  وجود هیچکس احتیاجی نیست ولی برای استفاده کامل از خوشحالی باید کسی را داشت و آن را با او قسمت کرد.

((خدایا !

افرادی که شادی در وجودشان موج می زندرا در مسیر امروزه ام قراربده تا ازآن منبع فیض بهرمند گردم و از این ثروت رایگان به همنوعانم تقدیم نمایم ودر این خیر، سود روحانی عایدم گردد.

شادی  را در عشق  ورزیدن  جستجو کنم و برای این  نیاز درونی به سویش حرکت نمایم و از شادی استقبال کنم. شادی همانند تابش آفتاب که گیاهان را می نوازد ،روح تازه وزندگی در رگها جاری می سازد))

شعار امروز:

راز زندگی در گل شادی نهفته است به دنبال آن نگردید خودتان شکوفه کنید

روز دوم:

موثرترین دارو خنده است  (جی پی واسوانی)                                                                   امروز سعی  کنیم  خندیدن را تمرین کنیم  و بدانیم وقتی  چیزهای غم انگیز خنده  دار به نظر برسد سلامتی حاصل می شود.

((ای محبوب شفا بخش !

وقتی که  در بستر، بیماری  بر کالبدم  چنگ می اندازد  و بالش غم سرم را در برمی گیرد هیچ  چیز جز شادی یاریگرم نیست تا دستم را برای برخاستن از این بستر یاری کند.

با پراکنده شدن عطر شادی در فضای خانه هر غم و اندوهی بار خود را می بندد و با شادی ،تباهی و سیاهی به وصل و روشنایی مبدل می شود ))

شعار امروز:خوشبختی درون توست پرده ها را بردار تا در آنجا با او ملاقات داشته باشی.

روز سوم:

قسمت اعظم غم و اندوه ما به خاطر انتخاب  نادرست و اشتباهاتمان  در زندگی است  و یا استفاده از نواقص شخصیتی و هوای نفس است که نتیجه اش مخرب و منفی است که مسبب اغلب ناراحتی ها و غم و اندوه ماست پس حرکت در راستای مبارزه با هوای نفس شادی به ارمغان می آورد.

((ای نیروی برتر و ای شادی آفرین !

هرگاه پای بر سر هوای نفس و تمایلات خویش نهادم به شادی حقیقی و واقعی دست یافتم و این آتش مقدس درونم ، شعله ور گردید.

با ایمان به تو ترس و هراس از درونم  رخت  می بندد  و روزنه ای  برای  حضور شادی هویدا می گردد.  تا تو را دارم، ایمان دارم و تا ایمان دارم ترس نخواهم داشت و با این پیروزی مسرور و شاد می گردم ))

شعار امروز: رهایی از هوای نفس مساویست با  شادی و شادی مساویست با  حضور نیروهای الهی در زندگی و در نهایت آرامش درونی.

روز چهارم:

امروز سعی کنیم با هرکس که روبرو می شویم قبل از دست دادن لبخند روی  لبانمان نقش بسته باشد و سعی نمائیم با شادی مان بین دوستانمان همبستگی ایجاد نمائیم .                                           اگر از کسی رنجشی داریم در اولویت کارهایمان قرار دهیم که حتما به او تلفن زده و یا قرار ملاقات گذاشته و رفع کدورت نمائیم تا درون قلبمان جایی برای حضور نیروهای الهی باز نمائیم و سعی کنیم با لبخند رفتاربد دیگران را نادیده بگیریم و اگر هم خودمان مقصر تیره و تار شدن روابطمان گردیده ایم  شجاعت عذرخواهی کردن  را در خود تقویت کنیم و اگر به کسی قولی داده ایم به آن عمل  کنیم و در خواست کمک دیگران را با رویی گشاده پاسخ مثبت دهیم  و اجابت  نمائیم  حتما امروز صلح و آرامش و شادی از ما استقبال خواهد کرد.

((ای شادی بخش دلها!

صلح وخدمت ابزاریست برای شادی ، مرا در تحصیل شادی و نثار آن به دیگران توانایی ده .

مرا شادیی ،همچون شادی کودکان عطا کن چون مملو از سادگی و بی ریایی ست. یاریم کن که بروز شادی ام باعث اتحاد دوستانم گردد ، که تا با شادی عمرمان برکت و روحمان آرام گیرد))

شعار امروز:مسرور واقعی کسی است که در خدمت به خلق خدا کوشا و ساعی باشد.

روز پنجم :

امروز بعد از بیدار شدن قدری با خود درباره شادی فکر کنیم و تلاشمان را بر این معطوف کنیم که شادی را برای امروزمان  در کجا و از چه راهی  جستجو کنیم ، زمان  اندکی  در اختیار داریم  پس درنگ  جایز  نیست  باید  بیشترین  بهره را از این مجال بیست و چهار ساعته برد. دور و برمان را بگردیم از خانه تا محل کار تمام حواسمان را امروز به کار گیریم و به صید شادی ها برویم . طبیعت ، صبح  طلوع خورشید، حرکت وانگیزه برای کار ، احوال پرسی ، زیبایی و خوبیها و....گزینه های مناسبی  برای بدست آوردن شادی هستند.

((ای رب جمیل !!

من برای رسیدن به شادی در گوشه گوشه ی زندگی و پیرامونم جستجو می نمایم.

توانایی و قدرت عطا  کن تا  شادی را در زیبایها و خوبی ها جستجو نمایم  و برای رسیدن به  شادی سختی ها را از پیش رویم بردار، چشمانی زیبا بین عطا کن که شادی را در زیبایی ها و خوبی ها به نظاره نشینم.

زیارت بوستان شادمانی را نصیبم کن و در سبد زندگی ام هر روز سهمی از شادی عطاء فرما))

شعار امروز : آلات موسیقی در اختیار شماست با آن آهنگی شاد و موزون برای زندگی تان بنوازید.

روز ششم

برای داشتن  احساسات شاد باید روی  خودمان  کار کنیم چه  چیزهایی می تواند شادی را به ما منتقل کند آنها را برای خودمان لیست کنیم .  لیست کردن شادی به ما کمک می کند که برای رسیدن به آنها قسمتی از وقت و انرژیمان را به آن اختصاص دهیم .تجربه آموخته آنچه را به روی کاغذ می آوریم  به عنوان هدف ،بیشتر و منطقی تر و با اعتمادبه نفس بیشتری پیگیری و دنبال می کنیم.سعی کنیم به مرور و روزانه  بر روی یکی از احساسات  شاد کار کنیم  ما لیاقت  شاد بودن  را دارا هستیم  زیرا امروز سعی مان براین است که می خواهیم در آغوش پروردگاری که ما را شاد آفریده لختی بیاساییم شاد زندگی  کردن هنر است پس بیایید با تمرکز بر روی  احساسات خود و تبدیل احساسات بد و منفی به احساسات شاد و مثبت هنر زندگی کردن را تجربه کنیم.

((ای که حضورت مایه شادی و مباهات !

امروز هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند از شادی که به من عطاءکردی ممانعت نماید. از تو می خواهم که  راههایی  که باعث  تجلی  شادمانی  و آرامش درونی  من  است  را نشانم  دهی ، من همواره به خاطراین موهبت الهی سپاسگذارم.

من ایمان  دارم  مسیری که  به خودت  منتهی می شود  سرشار از شادمانی، برکت و خوشبختی ست  بی درنگ بسویت پر می کشم،آغوش باز کن و روشنی  بخش تا در تاریکی وغمها در پرتو فیض بی کرانت شادمانه آرام گیرم ))

شعار امروز:از جمله کارهایی که گناهان بزرگ را محو می کند، یاری کردن مظلوم و شاد کردن دل غمگین است.(امام علی)

روز هفتم :

در پایان این هفته  وقتی که  نگاه می کنیم  دلایل موجهی برای شاد بودنمان  بدست آوردیم هرچند که آنتونی رابینزمی گوید برای  شادی دلیل  خاصی لازم نیست ، اما ما دلایل خوبی  پیدا کرده ایم که با ایمان و باور از شادی استقبال کنیم.

با  شادی غم ها از وجود رخت می بندد آموختیم  که مصاحبت  با افراد  شاد روحیه سرشار از شادی شان را به مامنتقل می کند ، شادی زندگیست  و ما در شادی ، صلح و آرامش را تجربه می کنیم  باید توجه  داشت کسانی که در شاد کردن دیگران  ممارست و تلاش می نمایند سود روحانی عایدشان می گردد. به دنبال شادی نباید گشت باید آن را تولید کرد. شادی در خانه ای که سرشار از عشق و محبت است نمایان  می گردد. برای رسیدن به شادی بیم و هراس را از خود دور کنیم  امروز سعی می کنیم که به تمام اتفاقات خوب وبد لبخند بزنیم  وهمه آنها را در سبد زندگی مان پذیرا باشیم. شادی را اصل مسلم زندگی و اولویت اول زندگی مان قرار دهیم.

((خدای خوبم !!

بعضی وقتها  زرق و برق  دنیا و شادی های زود گذر چنان مرا به  خود مشغول  می کند  که  تو را فراموش می کنم و یادم می رود که  اسباب  شادی را  تو خلق کردی و با آن راهی برای  رسیدن  به خودت ، پیش  رویم  گشودی و بواسطه  نثار آن به  دیگران چراغ  راهی که به تو منتهی می شود را روشن نمودی.

خالق من !

مرا  وسیله ای در دستانت  قرار بده  تا حامل عشق و شادمانی  برای دیگران باشم  و هرگاه به کسی خدمتی کردم فراموش نکنم که این دستان توست که به یاری دیگران شتافته ))

شعار امروز: خوشبخت کسی است که شادی را در خود تولید و رایگان به دیگران عرضه می کند.

چکیده  :

*شاد بودن ما کارت دعوتی برای خداوند است تا با دعوت ما او در جریان زندگی مان قرا گیرد.

* با شادی اهداف مان سهل الحصول تر می گردد.

*  شادی هایمان را با دیگران سهیم شویم.

* حرکت در راستای مبارزه با هوای نفس شادی به ارمغان می آورد.

* اگر از کسی رنجش داریم هرچه سریعتر اقدام به رفع آن کنیم تا شادی مان را محدود نکند.

* از محیط و دیگران برای بوجود آوردن شادی نهایت استفاده را کنیم.

* با لیست کردن شادی ها انگیزه و حرکت به سمت آن را مدیریت کنیم.

* به دنبال شادی نگردید آن را تولید کنید.

/ 0 نظر / 11 بازدید