کارکرد قدم ها

هفته بیست و ششم قدم پنج

سئوالات 6 الی 15

 

بعد از یک هفته پاسخ سئوالات از روی سایت برداشته می شود به کتاب مراجعه شود ویرایش جدید کتاب قدم چاپ ششم موسسه فرهنگی حامی 88340517-02188340516

 

6مجتبی دشتی  12 قدم بهبودی


14ـ چگونگی دقیق خطاهایم به چه شکل از اعمال من متفاوت است؟
خیلی اوقات به واسطه‌ی بیماری اعتیاد می‌خواهم از روی نفسم اقدام به عملی کنم اما اصول روحانی که در قدم‌ها آموخته‌ام این هشدار را به من می‌دهد که استفاده از هوای نفس موجب خسارت به خود و دیگران می‌شود.
اعمال مثبت من از خطاهایم بسیار دور است. تمامی رفتارهای من که از اعتیاد سرچشمه می‌گیرد همان چگونگی دقیق خطاهایم هست که از رفتار سالم دور است. انجام خطاها مرا از انسان بودن دور می‌کند و در اصل از هدف اصلی زندگی دور خواهم شد. فاصله‌ی این احساس و ضعف‌ها چگونگی دقیق خطاهایم می‌باشد، رفتاری که تبدیل به چگونگی خطاهایم شد. خطاهای من می‌تواند با طرح و زمینه و ریشه باشد ولی اعمال من می‌تواند بدون پیش‌زمینه اتفاق بیفتد.
15ـ چرا نیاز است که من حتماً به چگونگی دقیق خطاهایم، به جای خود خطا اقرار کنم؟
من نیاز دارم خطاها را که بارها و بارها تکرار کرده‌ام را شناسایی کنم و سعی در شناسایی الگوهای رفتاری غلط داشته باشم تا آنچه را موجب خسارت به خود و دیگران شده را انجام ندهم و به جای تمرکز روی خطا، به دلیل چگونگی انجام خطاها بیندیشم. بیان خود خطا به مثابه تسکین درد می‌باشد ولی بیان چگونگی دقیق خطا و علل به وقوع پیوستن خطا درمان درد است؛ چرا که اگر متوجه شوم چطور و چگونه خطا را انجام داده‌ام درصد تکرار آن بسیار ضعیف است. ولی اگر منظور خود خطا باشد نمی‌توانم ریشه‌ی آن را پیدا کنم و به‌طورمجدد دچار همان خطا خواهم شد. ما نیاز داریم تا مواردی را که بارها تکرار کرده‌ایم را بشناسیم و سعی در تغییر خود داشته باشیم و از آن‌چه که به خود و دیگران خسارت زده‌ایم جلوگیری کنیم.

نظرات خود را در رابطه با این دو سئوال در قسمت نظرات مکتوب فرمایید یا به آدرس dashti620@gmail.com ارسال فرماییدتا در چاپ بعدی کتابها آنها را لحاظ کنیم.

/ 0 نظر / 127 بازدید