.

کتاب نشا نه های امید (قدم اول)

مولف: پدرام مقدم با مقدمه: مجتبی دشتی

در600 صفحه و قطع وزیری منتشر شد

شماره تلفن پخش 09192190282

کتاب نشانه های امید نوشته شده توسط پدرام مقدم به چاپ رسید

این کتاب حاوی تجربیات ومطالات و تحقیقات مولف طی هشت سال می باشد که در600 صفحه تنظیم گردیده است

مقدمه کتاب توسط توسط مجتبی دشتی مولف کتاب های (پیله بیهودگی، نود روز نود جلسه، سرگذشت افراد،اعتیاد و انواع  مواد مخدر،پیامک بهبودی،کارگاه بهبودی)نوشته شده مولف با نگاهی موشکافانه و کارشناسانه به نقد و بررسی گام اول پرداخته است و در این کتاب بصورت ریشه ای در رابطه با اقرار؛ وسوسه ،عجز، تسلیم و دام ها صحبت به میان آمده.

خواندن این کتاب را به تمامی افرادی که به دنبال رهایی از عادات ناپسند هستند یا اینکه قطع مصرف نموده اندپیشنهاد می کنیم در ضمن مولف کتاب در حال نگارش گام های بعدی می باشد.

y

 

/ 0 نظر / 6 بازدید