کارکردقدمهای دوازده گانه

هفته بیست و چهارم قدم چهارم

سئوالات 81 الی84

81ـ به کدام یک از اهدافم دست پیدا کرده‌ام؟ آیا هدف‌های دیگری دارم که به دنبال تحقق آن‌ها باشم؟ آنها چه هستند؟ من چه اقدامی برای تحقق آنها می‌کنم؟
82ـ ارزش‌های مورد قبول من چه می‌باشند؟ خود را در زندگی به کدام‌یک از آنها متعهّد می‌بینم؟ چگونه؟
ایمان، تعهد، صبر، تمایل به تغییر، عشق، محبت، تواضع و فروتنی، خوش‌اخلاقی، شوخ‌طبعی، با داشته‌های خود ساختن، مهربانی، امیدواری، امانت‌داری، یک رنگ بودن، توکل به خدا داشتن، ملاحظه‌کاری، عضو مسوول و سازنده و قابل قبول اجتماع خود باشم، گذشت، بخشش، وفاداری، رعایت حقوق دیگران، سادگی، تسلیم و برنامه‌ریزی هر روز، چیزهایی را که من برای آنها احترام قایل هستم و برای آنها وقت می‌گذارم دوست دارم چون ارزش‌های وجودی من هستند.
83ـ چگونه شکرگزاری خود را برای بهبودی نشان می‌دهم؟
84ـ آیا در این ترازنامه موردی وجود دارد که حقیقت نباشد یا داستانی غیرواقعی وجود دارند که من بارها و بارها تکرار کرده باشم؟ مجتبی دشتی نویسنده کتابهای اعتیاد شناسی


/ 0 نظر / 65 بازدید