ویرایش  جدید کتاب  پاسخ به سئوالات  قدمهای جهانی با عنوان  کارگاه بهبودی (1) به زودی منتشر خواهد شد دوستانی  که از دسترسی به پاسخ سئوالات در هفته های گذشته یا به علت حذف از روی وبلاگ  موفق به برداشت و ثبت نشده اند مجموعه ی کامل آن  را در کتاب فوق خواهند داشت مرکز پخش و فروش 77763975-77629034-77629031

/ 0 نظر / 4 بازدید