مقدمه " مراقبه در هفت روز هفته"

مراقبه  روش منحصر به فردی نیست و همانند دعا که اسلوب وقائده خاصی نداردودرهر زمان که احساس نیاز شد با تمایل درونی می توان با ذهن خود ارتباط برقرارکرد بنوعی می توان مراقبه راهماهنگ کننده شرایط بیرونی و درونی تلقی نمود یا ابزاری برای استقراردر زمان حال دانست و یا تنظیم کننده ریتم زندگی و فیلتری برای پالایش درون بر شمرد و با مراقبه می توان استرس ها ، خشم،عصبانیت و نگرانی ها را مدیریت نمودمراقبه سفری روحانیست به معبد درون که فارغ از چارچوب ها و بایدها ونبایدهاست و قسمت اعظم آن رابطه مستقیم با درک شخصی افرادبا نیروی برترشان دارد.

مراقبه جاری شدن در جریان زندگی است و ابزاری برای رسیدن به آرامش درونی و کمال وتعالی.

زندگی ماشینی امروز و پیشرفت علم از تحرک افراد کاسته بهمین جهت ارتباط با ذهن که رابطه مستقیم جسم وروح است محدود وکمرنگ گردیده پس باتوجه به این نکته نیاز انسان برای مراقبه بیشتر از پیش گردیده و اگر این روش به اثبات رسیده را بکار نبریم به مرور زمان محوخواهد شد و جریان زندگی کند وناموزون خواهد گردیدپس نیاز است با بکارگیری این روش پرورش ذهن در زندگی ممارست و شکیبایی به خرج دهیم تا این رویه را علمی تر و کاربردی تر به فرزندانمان وآیندگان منتقل سازیم.

با آرامش قلبی و سکون برخود می بالم که فرصتی دست داد در کنج خلوت خود ودر آستانه چهلمین سالروز زندگی ام یازدهم آبانماه 89بنا به نیاز درونی خودوهمچنین دوستان و کسانی که به آرامش درونی پی برده اند بصورت هفتگی و روزانه 365روز مراقبه را برای علاقمندان و کسانی که طالب رسیدن به آرامش درونی هستند پیشکش نمایم تا بتوانم سهمی در ابراز دوستیمان به شماخوانندگان عزیز و همچنین وعده ملاقاتی با نیروی برترمان در قالب دعا و مراقبه (مدیتیشن) داشته باشیم.

به امید روزی که بواسطه مراقبه در درونمان امارتی زیبا برای استقبال وحضوریار بنا کنیم.

                                                                    دوستدار همیشگی شما

                                                                     مجتبی دشتی 

/ 0 نظر / 41 بازدید